L’ eLearn Center representa a la UOC a la xarxa RED-U

El 14 de novembre passat l’equip de Processos d’Aprenentatge de l’eLearn Center de la UOC va participar en una sessió de treball orientada a definir un marc de desenvolupament professional docent del professorat universitari. La sessió, organitzada per la Xarxa Estatal de Docència Universitària (RED-U), va tenir lloc en el marc de les jornades Universitat i Desenvolupament Sostenible: Experiències d’Aprenentatge que Comprometen el Futur, que van tenir lloc a la Universitat del País.. Read More

Share:
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

El eLearn Center representa a la UOC en la red RED-U

El pasado 14 de noviembre el equipo de Procesos de Aprendizaje del eLearn Center de la UOC participó en una sesión de trabajo orientada a definir un marco de desarrollo profesional docente del profesorado universitario. La sesión, organizada por la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U), tuvo lugar en el marco de las jornadas Universidad y Desarrollo Sostenible: Experiencias de Aprendizaje que Comprometen el Futuro, celebradas en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).. Read More

Share:
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Diego Redolar: «La neurociencia ya permite utilizar técnicas para mejorar las capacidades cognitivas»

En el marco del What if… beer celebrado el pasado mes de octubre –en su primera edición– en la UOC y organizado por el eLearn Center, se plantearon las siguientes preguntas: ¿Qué pasaría si llegáramos al punto en el que una competencia pudiera adquirirse con una pastilla o poniéndose un objeto? ¿Qué papel tendrían entonces las universidades en general y la UOC en particular? Para debatir este tema invitamos a Diego Redolar, doctor.. Read More

Share:
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Diego Redolar: “Neuroscience already allows us to use techniques to improve cognitive skills”

As part of the first What if… beer held at the UOC in October and organized by the eLearn Center, the following questions were posed: What would happen if we got to the point where a skill could be acquired with a pill or by putting on an object? What role would universities in general and the UOC in particular then play? To debate this question, we invited Diego Redolar, PhD in Neuroscience,.. Read More

Share:
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Diego Redolar: «La neurociència ja permet utilitzar tècniques per millorar les capacitats cognitives»

En el marc del What if… beer que va tenir lloc el mes d’octubre passat –en la primera edició– a la UOC i  organitzat per l’eLearn Center, es van plantejar les preguntes següents: Què passaria si arribéssim al punt en què una competència es pogués adquirir amb una pastilla o posant-se un objecte? Quin paper tindrien aleshores les universitats en general i la UOC en particular? Per debatre aquest tema vam convidar Diego.. Read More

Share:
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone