El futuro de la educación digital: entre utopías y distopías

En un escenario futuro podría ser que todas las decisiones docentes se automatizaran. ¿Podemos formar a seres libres en base al control del comportamiento? ¿Lo podemos cuantificar todo?   La utopía no es algo que exista previamente. Se llega a ella a través del trabajo y esfuerzos propios, y por nuestros anhelos de vivir y de hacer un mundo mejor. El mundo educativo debe luchar para que así sea. Xavier Mas, director de la.. Read More

Share:
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

El futur de l’educació digital: entre utopies i distopies

En un escenari futur podria ser que totes les decisions docents s’automatitzessin. Podem formar a éssers lliures en base al control del comportament? Ho podem quantificar tot?   La utopia no és quelcom que existeixi prèviament. S’hi arriba a través del treball i dels esforços propis, i pels nostres anhels de viure i de fer un món millor. El món educatiu ha de lluitar perquè així sigui. Xavier Mas, director de la Col·lecció Outer Edu i.. Read More

Share:
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Presentació d’ Outer EDU: “L’educació del futur a debat: distopia o utopia?”

El proper dimecres 17 de gener a les 19 h. de la tarda al fòrum del Fnac Triangle (Pl. Catalunya, 4, Barcelona) en un acte que porta per títol L’educació del futur a debat: distopia o utopia? es parlarà dels primers llibres publicats de la nova col·lecció OuterEDU, d’opinió fonamentada sobre educació i societat digital d’ Editorial UOC. Es presenten: El tejido de Weiser. Claves, evolución y tendencias de la educación digital. Autor: Xavier Mas Garcia. Learning Analytics. La.. Read More

Share:
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Presentación de Outer EDU: “La educación del futuro a debate: ¿distopía o utopía?”

El próximo miércoles 17 de enero a las 19 h. de la tarde en el fórum del Fnac Triangle (Pl. Cataluña, 4, Barcelona) en un acto que lleva por título “La educación del futuro a debate: ¿distopía o utopía?” se hablará de los primeros libros publicados de la nueva colección OuterEDU, de opinión fundamentada sobre educación y societat digital de Editorial UOC. Se presentan: El tejido de Weiser. Claves, evolución y tendencias de la educación digital. Autor: Xavier Mas Garcia. Learning Analytics… Read More

Share:
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

eLC’s Annual Review and Preview. Farewell 2017. Welcome 2018.

A year finishes and a new one begins. In terms of eLearning, this means that we can overview both year incomes and outcomes. From the eLearn Center, we want to focus on what the different specialized media have said about 2017 trends results and to point out some 2018 eLearning news forecasts. We take the chance to wish a Happy New Year to all our readers and colleagues.   eLC overview of some selected 2017.. Read More

Share:
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Chronicle of the Singularity University Italy Summit 2017

Singularity University (SU) is a think tank and educational institution in Silicon Valley that offers educational programs and works as a business incubator. Its differential feature is that it explores the limits of scientific progress and “exponential” technologies, especially the technological singularity where the explosion of artificial intelligence has to take us. It was founded in 2008 by Peter Diamandis and Ray Kurzweil at the NASA Research Park in California. I heard about.. Read More

Share:
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Crònica del Singularity University Italy Summit 2017

La Singularity University (SU) és un think tank i institució educativa de Silicon Valley que ofereix programes educatius i una incubadora d’empreses. La seva característica diferenciadora és que explora els límits del progrés científic i les tecnologies “exponencials”, especialment la singularitat tecnològica a la que ens ha de portar l’explosió de la inteligència artificial. Va ser fundada el 2008 per Peter Diamandis i Ray Kurzweil al Parc de Recerca de la NASA a.. Read More

Share:
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Crónica de la Singularity University Italy Summit 2017

La Singularity University (SU) es un think tank e institución educativa de Silicon Valley que ofrece programas educativos y una incubadora de empresas. Su característica diferencial es que explora los límites del progreso científico y las tecnologías “exponenciales”, especialmente la singularidad tecnológica a la que nos tiene que llevar la explosión de la inteligencia artificial. Fue fundada en 2008 por Peter Diamandis y Ray Kurzweil en el Parque de Investigación de la NASA.. Read More

Share:
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

L’ eLearn Center representa a la UOC a la xarxa RED-U

El 14 de novembre passat l’equip de Processos d’Aprenentatge de l’eLearn Center de la UOC va participar en una sessió de treball orientada a definir un marc de desenvolupament professional docent del professorat universitari. La sessió, organitzada per la Xarxa Estatal de Docència Universitària (RED-U), va tenir lloc en el marc de les jornades Universitat i Desenvolupament Sostenible: Experiències d’Aprenentatge que Comprometen el Futur, que van tenir lloc a la Universitat del País.. Read More

Share:
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

El eLearn Center representa a la UOC en la red RED-U

El pasado 14 de noviembre el equipo de Procesos de Aprendizaje del eLearn Center de la UOC participó en una sesión de trabajo orientada a definir un marco de desarrollo profesional docente del profesorado universitario. La sesión, organizada por la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U), tuvo lugar en el marco de las jornadas Universidad y Desarrollo Sostenible: Experiencias de Aprendizaje que Comprometen el Futuro, celebradas en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).. Read More

Share:
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone